Feeling it difficult to choose the best Hindu name for your pet dog?

In my current blog I’ve come up with the list of beautiful and meaningful Indian Dog names for male and female dogs.

Hindu Names for Dogs

111 Meaningful Hindu Names for Dogs

Choose the perfect name for your favourite pet from the list below.

Beautiful Hindu Dog Names for Male Dogs

1. Mani

2. Lalith

3. Loha

4. Sheru

5. Batuk

6. Vipul

7. Divit

8. Teju

9. Vasu

10. Shaan

11. Arjun

12. Vishwas

13. Atul

14. Bhavin

15. Sanju

16. Viraj

17. Yash

18. Sanket

19. Tilak

20. Rakshak

21. Shourya

22. Veevu

23. Dhairya

24. Chatur

25. Chirag

26. Champak

27. Chetan

28. Gunbir

29. Shaan

30. Saksham

31. Uttam

32. Balbir

33. Virat

34. Parth

35. Yuvraj

36. Divit

37. Daksha

38. Suveer

39. Shlok

40. Tushar

41. Ujjwal

42. Yug

43. Stuvan

44. Soorya

45. Chandu

46. Umang

47. Shreyas

48. Nirmal

49. Dhairya

50. Shakti

51. Om

Hindu Dog Names Female

52. Raksha

53. Suraksha

54. Tara

55. Sakhi

56. Rani

57. Kumari

58. Varsha

59. Harsha

60. Maya

61. Vanya

62. Surabhi

63. Shagun

64. Neelam

65. Pari

66. Prerana

67. Paakhi

68. Saranya

69. Siddhi

70. Veera

71. Nirali

72. Nirmala

73. Asha

74. Nidhi

75. Nisha

76. Bhagya

77. Dakshi

78. Bindu

79. Jiya

80. Amiya

81. Charvi

82. Moti

83. Sonam

84. Aditi

85. Madhu

86. Sneha

87. Sachi

88. Sona

89. Achal

90. Latika

91. Dhanya

92. Shikha

93. Manya

94. Mitra

95. Raashi

96. Kriti

97. Vindya

98. Sumitra

99. Saheli

100. Disha

101. Shanti

Indian Dog Names

102. Chinna

103. Mani

104. Yogi

105. Vetri

106. Falgun

107. Mesha

108. Kerani

109. Parth

110. Yug

111. Krama

I hope you have found the nice Indian dog name for your pet. Let me know which name you liked the most from my list?

Ankita